Co to jest TFP, TFP co to TFP co znaczy

 

 

Fotograficzne TFP (Time for Print lub Trade for Print) to umowa pomiędzy fotografem a modelką lub modelem, w której obie strony zgodzili się na wymianę swoich usług bez płatności. Modelka lub model pozuje do sesji fotograficznej, a fotograf dostarcza im odpowiednie zdjęcia do ich portfolio.

Nie znaczy to, że wszyscy pracują za darmo. Sesja TFP jest to dość specyficzna wymiana barterowa pomiędzy uczestnikami sesji. Każdy wkłada swoją pracę, aby zdjęcia były wspaniałe i nadawały sie do poszerzenia portfolio wszystkich stron.

Wszystkie ustalenia muszą być wykonane jeszcze przed sesją. Do ustaleń należy co kto przynosi na sesję. Nie może być tak, że modelka uważa, ze wszystkie przygotowania do sesji zdjeciowej należą do fotografa, wizażystki, czy stylistki, a jej zadaniem jest tylko pozować.

TFP aby było dobrym TFP musi opłacać się wszystkim współpracującym ze sobą stronom. Dlatego tak dużą rolę odgrywa tutaj doświadczenie w branży i potrzeby każdej osoby biorącej udział w sesji zdjęciowej.

W ramach umowy TFP, modelka lub model zgadza się na udział w sesji fotograficznej, zazwyczaj zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami. Może to obejmować ustalone miejsce, styl, czas trwania sesji, oraz oczekiwane rezultaty. Fotograf wykonuje zdjęcia, obrabia je i dostarcza modelce lub modelowi gotowe kopie, zazwyczaj w formie cyfrowej, które mogą być wykorzystane do celów promocyjnych i budowy portfolio.

W zamian za swoje usługi, każdy uczestnik ma prawo wykorzystać zdjęcia do celów swojego portfolio, promocji lub publikacji. Modelka lub model również może wykorzystać otrzymane zdjęcia do własnego portfolio, promocji osobistej czy zgłoszeń do agencji modelek lub agencji modelek i modeli.

Umowy TFP są powszechne w branży fotograficznej, szczególnie wśród początkujących fotografów i modeli, ponieważ pozwalają na wzajemne korzyści bez konieczności płacenia gotówką. Jest to świetny sposób na budowanie doświadczenia, nawiązywanie kontaktów w branży oraz rozwijanie portfolio zarówno dla fotografa, wizażystki, stylistki, jak i dla modelki lub modela.

Warto jednak pamiętać, że szczegóły umowy TFP powinny być jasno ustalone i spisane na piśmie przed sesją fotograficzną, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów w przyszłości.

 

Zasady sesji zdjęciowej TFP

 

Zasady sesji zdjęciowej TFP mogą się nieco różnić w zależności od indywidualnych umów między fotografem a modelem. Niemniej jednak, poniżej przedstawiam kilka ogólnych zasad, które zazwyczaj są uwzględniane podczas sesji TFP:

Wymiana umiejętności za portfolio: Sesja TFP opiera się na wymianie umiejętności między fotografem a modelką. Fotograf dostarcza swoje usługi fotografowania, a modelka pozwala na wykorzystanie swojego wizerunku do rozwoju portfolio obu stron.

Liczba zdjęć:
W umowie TFP powinna zostać określona ilość zdjęć, które model otrzyma w zamian za współpracę. Często jest to określona liczba zdjęć lub liczba retuszowanych fotografii.

Wykorzystanie zdjęć:
Umowa powinna precyzować, w jaki sposób model może wykorzystać otrzymane zdjęcia. Często obejmuje to prawo do wykorzystania zdjęć w portfolio, mediach społecznościowych, swojej stronie internetowej itp. Jednakże, fotograf może zachować prawo do komercyjnego wykorzystania zdjęć (jeśli nie jest to wcześniej ustalone inaczej).

Terminy i lokalizacje:
Określenie daty, czasu i miejsca sesji jest kluczowe, aby uniknąć nieporozumień. Warto ustalić również plan awaryjny na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Prawa autorskie:
Zazwyczaj fotograf zachowuje pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć, co oznacza, że może je wykorzystać do swoich celów komercyjnych lub wystawowych.

Retusz zdjęć:
Umowa może zawierać informacje na temat tego, kto będzie odpowiedzialny za retuszowanie zdjęć. Czasami fotograf sam podejmuje tę czynność, a innym razem zostaje ona powierzona profesjonaliście.

Zgoda na publikację:
Jeśli fotograf planuje publikację zdjęć z sesji TFP w czasopismach, blogach lub innych mediach, model powinien wyrazić na to zgodę.

Konsekwencje no-show:
W przypadku, gdy jedna ze stron nie pojawi się na umówionej sesji bez uprzedzenia, warto ustalić, czy i jakie konsekwencje za to poniesie.

Zaproszenie innych osób:
Jeśli model chce przyjść na sesję z opiekunem, makijażystą lub stylistą, powinien wcześniej o tym poinformować fotografa.

Umowa na piśmie:
Zawsze warto spisać umowę na piśmie, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i mieć jasno określone warunki współpracy.

Przed przystąpieniem do sesji TFP, warto dokładnie omówić wszystkie powyższe zasady i ustalić je w formie pisemnej umowy. Dzięki temu obie strony będą miały jasność co do swoich obowiązków i korzyści płynących z takiej współpracy.

Masz pytania? Napisz: kontakt@4foto.pl